Velkommen

Da prøver vi igjen med en nettside – den gamle skar seg (dårlig oljeblanding) og vår gamle hjelper har ikke klart å få den opp igjen.