Arrangementer

Arrangementer 2020

21. juni: Tur til Kjells hytte på Sørsetra. Fremmøte på Sollihøgda kl.: 11:00

Julebord 2020 ser ut til å gå i vasken!!