Årsmøte

Årsmøter 2021 ble avhold elektronsisk – alle medlemmer fikk tilsendt møtepapirene.

Referat: Årsmøtereferat VCOB 2020