Årsmøte

Det ble avhold årsmøte på loftet på Grini Gård den 3. april 2019.

Vi kommer straks tilbake med referat og annen informasjon