Årsmøte 2023

Årsmøter 2023 ble avholdt 15 mars 2023 med oppmøte av 13 medlemmer.

Referat blir utsendt så snart det er ferdig behandlet.