Medlemskap

Vespa Club Old Boys er åpen for alle typer medlemmer .

Medlemskap kan kun oppnåes av en fysisk person og skal innmeldes skriftlig, (eksempel epost).Navn, adresse og telefonnummer er nødvendig (helst e-postadresse også).

VCOB er åpen for alle alderstrinn og alle kjønn.

Medlemskap gjelder fra den måned første kontingent er betalt og ut kalenderåret.

Alle medlemmer betaler full kontingent ved innmelding i månedene frem til og med september.

Fra oktober måned betaler nye medlemmer halv kontingent.

Husstandsmedlemmer betaler halv kontingent.

Medlemmer som innen 2 måneder etter mottatt krav om medlemskap ikke har betalt, anse ssom utmeldt.

Send mail til leder@vcob.no med:

Navn

Telefon

Adressse