Onsdagsmøter

Det vil nå bli onsdagsmøter på låven på Grini Gård klokken 18:00 fremover.

Det vil bli sendt ut påminnelser på SPOND et par dager før, så dere ikker har noen unnskylding for ikke å stille opp. Husk å svare i SPOND!!

Husk å stille opp sultne og tørste da salget av brus og pølser går med til å dekke leien av lokalene.

Vi vil hver uke prøve å få av medlemmen vil holde foredrag om sine spesielle interesser!!

 

 

Det vil vanligvis bli lagt ut bilder og annet fra turene på Facebook: VCOB – på Facebook