Onsdagsmøter

ONDAGSKJØRING

Det vil være Ondagskjøring i «sommerhalvåret» – fra Klokkerun 1 om våren til Klokkerun 2 på høsten. (Vi vil variere litt med kjøring på torsdager)

ONSDAGSMØTER

Vi starter med onsdagsmøter på låven på Grini Gård klokken 18:00 fra november

Det vil bli sendt ut påminnelser på SPOND et par dager før, så dere ikker har noen unnskylding for ikke å stille opp. Husk å svare i SPOND!!

Husk å stille opp sultne og tørste da salget av brus og pølser går med til å dekke leien av lokalene.

Vi vil hver uke prøve å få av medlemmen vil holde foredrag om sine spesielle interesser!!

 

 

Det vil vanligvis bli lagt ut bilder og annet fra turene på Facebook: VCOB – på Facebook